Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
JŚ Prahladananda Swami BG 10.10
/

Wykład JŚ Prahladananda Swami z Bhagavad Gity  10.10 wygłoszony w czasie Dni Kultury Wedyjskiej 3 maja 2016.

Bhagavad Gita 10.10

tesam satata-yuktanam     bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam     yena mam upayanti te

tesam – im; satata-yuktanam – zawsze zaangażowani; bhajatam – w służbie oddania; priti-purvakam – w miłosnym uniesieniu; dadami – daję; buddhi-yogam – prawdziwą inteligencję; tam – ta; yena – przez którą; mam – do Mnie; upayanti – przyjdą; te – oni.

Tym, którzy zawsze są Mi oddani i z miłością Mi służą, Ja daję inteligencję, która do Mnie ich prowadzi.

ZNACZENIE: Bardzo znaczące w tym wersecie jest słowo buddhi-yogam. Możemy sobie przypomnieć, że w Rozdziale Drugim Pan – instruując Arjunę – powiedział, iż przekazał mu wiele rzeczy, i że naucza go sposobem buddhi-yogi. Teraz wytłumaczono, co to jest buddhi-yoga. Samabuddhi-yoga jest działaniem w świadomości Kryszny i to jest najwyższą inteligencją. Buddhi oznacza inteligencję, a yogam oznacza czynności mistyczne albo rozwój mistyczny. Kiedy ktoś próbuje powrócić do domu, z powrotem do Boga, i w pełnej świadomości Kryszny zaczyna pełnić służbę oddania, wtedy jego działanie nazywane jest buddhi-yogą. Innymi słowy, buddhi-yoga jest procesem, dzięki któremu można wydostać się z sideł tego materialnego świata. Ostatecznym celem postępu jest Kryszna. Ludzie nie wiedzą o tym; dlatego tak ważne jest obcowanie z wielbicielami i bona fide mistrzem duchowym. Należy wiedzieć, iż celem jest Kryszna, i kiedy cel ten zostaje wyznaczony, wtedy ścieżka powoli, ale progresywnie, jest pokonywana i ostateczny cel zostaje osiągnięty.

Kto zna cel życia, ale przywiązany jest do owoców swoich czynów, ten działa w karma-yodze. Kiedy wie, iż celem jest Kryszna, ale znajduje przyjemność w spekulacjach umysłowych, zamierzając w ten sposób poznać Krysznę, działa w jnana-yodze. A jeśli zna cel i szuka Kryszny całkowicie w świadomości Kryszny, poprzez służbę oddania, działa wtedy w bhakti-yodze, czyli buddhi-yodze, która jest yogą kompletną. Ta kompletną yoga jest najwyższą doskonałością życia.

Ktoś może mieć bona fide mistrza duchowego i może być związany z organizacją duchową, lecz jeśli nie jest wystarczająco inteligentny, aby uczynić postęp, wtedy Kryszna udziela mu instrukcji od wewnątrz, tak aby ostatecznie mógł on bez trudu Go osiągnąć. Wymaganą kwalifikacją jest ciągłe zaangażowanie w świadomość Kryszny i pełnienie z miłością i oddaniem wszelkiego rodzaju służb. Osoba taka powinna wykonywać pewien rodzaj pracy dla Kryszny i praca ta powinna być wykonywana z miłością. Jeśli wielbiciel nie jest wystarczająco inteligentny, aby uczynić postęp na ścieżce samorealizacji, ale jest szczery i oddany czynnościom służby oddania, Pan daje mu szansę uczynienia postępu i ostatecznego osiągnięcia Go.