Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
JŚ Prahladananda Swami ŚB 3.30.8
/

Wykład JŚ Prahladananda Swami ze Śrimad Bhagavatam 3.30.8 wygłoszony 4 maja 2016

SB 3.30.8
aksiptatmendriyah strinam
asatinam ca mayaya
raho racitayalapaih
śiśunam kala-bhasinam

aksipta – oczarowane; atma – serce; indriyah – jego zmysły; strinam – kobiet; asatinam – fałszywy; ca – i; mayaya – przez mayę; rahah – w odosobnionym miejscu; racitaya – przejawiony; alapaih – przez rozmowy; śiśunam – dzieci; kala-bhasinam – słodkimi słowami.

Tłumaczenie: Oddaje swoje serce i zmysły kobiecie, która oczarowuje go złudną mayą. Czerpie przyjemność z uścisków i rozmów z nią w ustronnych miejscach i zachwyca się słodkimi słowami małych dzieci.

ZNACZENIE: Życie rodzinne w królestwie złudnej energii, mayi, jest niczym więzienie dla wiecznej żywej istoty: W więzieniu więzień spętany jest żelaznym łańcuchem i odizolowany żelaznymi kratami. Podobnie, uwarunkowana dusza jest spętana urzekającym pięknem kobiety, jej uściskami, rozmowami w ustronnych miejscach o tzw. miłości, i słodkimi słowami swoich małych dzieci. W ten sposób zapomina o swojej prawdziwej tożsamości.

Słowa strinam asatinam w tym wersecie wskazują, że celem kobiecej miłości jest agitowanie umysłu mężczyzny. W rzeczywistości, w materialnym świecie miłość nie istnieje. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są zainteresowani zadowalaniem zmysłów. Dla zadowalania zmysłów kobieta stwarza złudną miłość, a mężczyzna ulega takiej fałszywej miłości i zapomina o swoim prawdziwym obowiązku. A kiedy rezultatem takiego związku są dzieci, wówczas następnym przywiązaniem jest przywiązanie do słodkich słów dzieci. Miłość kobiety w domu i paplanina dzieci czyni mężczyznę bezpiecznym więźniem, i w ten sposób nie jest w stanie opuścić swego domu. Taka osoba jest zwana w języku wedyjskim grhamedhim, co oznacza “ten, którego centrum atrakcji jest dom”. Słowo grhastha odnosi się do osoby, która mieszka z rodziną, żoną i dziećmi, ale której prawdziwym celem życia jest rozwinięcie świadomości Kryszny. Dlatego rada jest taka, aby zostać grhasthą, a nie grhamedhim. Celem grhasthy jest wydostanie się z rodzinnego życia stworzonego przez złudzenie i wejście w prawdziwe życie rodzinne z Kryszną, podczas gdy dążeniem grhamedhi jest bezustanne przykuwanie się do tzw. życia rodzinnego, narodziny po narodzinach, i wieczne pozostawanie w ciemnościach mayi.