Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
JŚ Bhakti Svarupa Caitanya Swami - ŚB 3.23.39
/

Wykład wygłoszony 10 lutego 2016 roku w świątyni we Wrocławiu przez Jego Świętobliwość Bhakti Svarupa Caitanya Swami z Litwy. Omawiany był werset ze Śrimad Bhagavatam 3.23.39.

“W tym powietrznym pałacu udał się do przyjemnych dolin góry Meru, które dzięki chłodnym, świeżym i łagodnym wiatrom – pobudzającym pasję – stawały się jeszcze piękniejsze. W dolinach tych, otoczony pięknymi kobietami i wychwalany przez Siddhów, oddawał się zazwyczaj przyjemnościom skarbnik półbogów, Kuvera. Więc Kardama Muni, otoczony przez piękne dziewczęta i swą żonę. również udał się tam i przez wiele; wiele lat zażywał przyjemności.”

ZNACZENIE: Kuvera jest jednym z ośmiu półbogów, którzy opiekują się różnymi stronami wszechświata. Wiadomo, że Indra włada wschodnią stroną wszechświata, gdzie znajdują się planety niebiańskie, czyli raj. Podobnie, Agni rządzi południowo-wschodnią częścią wszechświata; Yama, półbóg, karzący grzeszników; opiekuje się częścią południową; Nirrti włada częścią południowo-zachodnią; Varuna, półbóg rządzący wodami, opiekuje się stroną zachodnią; Vayu, który kontroluje powietrze i ma skrzydła unoszące go w przestrzeni, rządzi północno-zachodnią częścią wszechświata; i Kuvera, skarbnik półbogów, włada części północną. Wszyscy ci półbogowie oddają się przyjemnościom w dolinach góry Meru, która znajduje się gdzieś między Słońcem a Ziemią. Kardama Muni podróżował w swym powietrznym pałacu przez te osiem stron wszechświata, które kontrolują powyżej opisani półbogowie. I tak jak półbogowie podróżują na górę Meru, tak też i on udał się tam, by cieszyć się życiem. Gdy ktoś jest otoczony młodymi, pięknymi dziewczętami, w naturalny sposób wzrasta jego seksualne pobudzenie. Kardama Muni był seksualnie pobudzony i przez wiele, wiele lat cieszył się swą żoną w tej części góry Meru. Lecz tę jego słabość do seksu wychwalało wielu, wielu Siddhów – istot, które osiągnęły doskonałość – jako że jej przeznaczeniem było stworzenie odpowiedniego potomstwa dla dobra spraw wszechświata.

Na wykładzie poruszane były miedzy innymi tematy takie jak: zadowalanie zmysłów, łaska i postęp duchowy.