Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Ragunath dasa - BG 2.46 - wykład niedzielny
/

Wykład wygłoszony przez Ragunatha Prabhu w świątyni we Wrocławiu w niedzielę 17 stycznia 2016 z Bhagavad-gity 2.46.

“Wszystkie cele, które zaspokajane są przez małą studnię, mogą od razu zostać zaspokojone przez wielki zbiornik wody. Podobnie, wszystkie cele Ved mogą zostać wyjawione temu, kto zna cel poza nimi.”

ZNACZENIE: Rytuały i ofiary, o których mowa w części Ved zwanej karma-kanda, mają zachęcić do stopniowego rozwoju w samorealizacji. A o tym, jaki jest cel samorealizacji, mówi wyraźnie Piętnasty Rozdział Bhagavad-gity (15.15): celem studiowania Ved jest poznanie Pana Kryszny – pierwszej przyczyny wszystkiego. Samorealizacja oznacza więc poznanie Pana Kryszny i własnego wiecznego z Nim związku. W Rozdziale Piętnastym Bhagavad-gity (15.7) jest również mowa o związku żywych istot z Kryszną, które są Jego cząsteczkami. Zatem odzyskanie świadomości Kryszny przez indywidualną żywą istotę jest najwyższym stanem doskonałości wiedzy wedyjskiej…

Na wykładzie poruszane są miedzy innymi tematy takie jak: Padayatra, nauczanie/kaznodziejstwo, Srila Prabhupada, Krishna West. Pod koniec wykładu odbywa się żywiołowa dyskusja.