Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Trisama dasa - Gaura Purnima - wykład
/

Wykład wygłoszony przez Trisamę Prabhu z okazji Gaura Purnimy 23 marca 2016. Na wykładzie omawiane były tematy takie jak: łaska, nauczanie, propagowanie, imiona Mahaprabhu, sambandha, abhideya, prayojana.