Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Trisama dasa - BG 4.36
/

Wykład wygłoszony we Wrocławiu 25 września 2016 przez Trisamę dasa z Bhagavad Gity rozdz. 4 , werset 36.

BG 4.36
api ced asi papebhyah     sarvebhyah papa-krt-tamah
sarvam jnana-plavenaiva     vrjinam santarisyasi

api – nawet; cet – jeśli; asi – jesteś; papebhyah – z grzeszników; sarvebhyah – ze wszystkich; papa-krt-tamah – największym grzesznikiem; sarvam – wszystkie takie grzeszne czyny; jnana-plavena – za pomocą łodzi wiedzy transcendentalnej; eva – na pewno; vrjinam – ocean nieszczęść; santarisyasi – całkowicie pokonasz.

Nawet gdybyś był uważany za największego spośród wszystkich grzeszników, to jeśli zajmiesz miejsce w łodzi wiedzy transcendentalnej, będziesz w stanie przepłynąć ocean nieszczęść.

ZNACZENIE: Prawidłowe zrozumienie swojej konstytucjonalnej pozycji w związku z Kryszną jest rzeczą tak wspaniałą, że jest w stanie od razu uwolnić daną osobę od zabójczej walki o egzystencję, która toczy się w oceanie niewiedzy. Materialny świat porównywany jest czasami do oceanu niewiedzy, a czasami do płonącego lasu. Walka o życie w oceanie jest bardzo bolesna, nawet dla doskonałego pływaka; jeśli znajdzie się ktoś, kto uratuje tego zmagającego się z oceanem pływaka, jest on największym wybawcą. Doskonała wiedza otrzymana od Najwyższej Osoby Boga jest ścieżką wiodącą do wyzwolenia. A łódź świadomości Kryszny jest bardzo prosta, ale zarazem najbardziej wzniosła.