Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Mahatma dasa - SB 3.32.17-18
/

Wykład poranny wygłoszony 2 października 2016 roku przez naszego specjalnego gościa Mahatmę dasa. Mahatma dasa jest uczniem Śrila Prabhupada i inicjującym mistrzem duchowym, który m.in. zajmuje się przeprowadzaniem warsztatów na temat rozwoju osobistego powiązanego z życiem duchowym.

SB 3.32.17

rajasa kuntha-manasah
kamatmano ‘jitendriyah
pitrn yajanty anudinam
grhesv abhirataśayah

rajasa – przez siłę pasji; kuntha – pełni niepokoju; manasah – ich umysły; kama-atmanah – dążąc do zadowalania zmysłów; ajita – nie kontrolowane; indriyah – ich zmysły; pitrn – przodkowie; yajanti – wielbią; anudinam – każdego dnia; grhesu – w życiu domowym; abhirata – zaangażowani; aśayah – ich umysły.

Kierowane siłą pasji, osoby takie pełne są niepokoju i – z powodu niekontrolowanych zmysłów – zawsze dążą do zmysłowych przyjemności. Oddają cześć przodkom i dzień i noc polepszają ekonomiczne warunki swego życia rodzinnego, społecznego czy narodowego.

SB 3.32.18

trai-vargikas te purusa
vimukha hari-medhasah
kathayam kathaniyoru-
vikramasya madhudvisah

trai-vargikah – zainteresowane trzema procesami awansu; te – te; purusah – osoby; vimukhah – niezainteresowane; hari-medhasah – Panem Hari; kathayam – w rozrywkach; kathaniya – warte intonowania; uru-vikramasya – których wspaniała moc; madhu-dvisah – zabójca demona Madhu.

Ponieważ osoby takie zainteresowane są trzema procesami awansu, znane są jako trai-vargika. Czują one niechęć do Najwyższego Osobowego Boga, który może przynieść ulgę uwarunkowanej duszy. Nie interesują ich też rozrywki Najwyższego Osobowego Boga, które warte są słuchania ze względu na Jego transcendentalną śmiałość.

ZNACZENIE: Zgodnie z filozofią wedyjską, są cztery zasady awansu, mianowicie: religijność, rozwój ekonomiczny, zadowalanie zmysłów i wyzwolenie. Osoby, które są jedynie zainteresowane przyjemnością materialną, układają plany, w jaki sposób spełniać swoje przypisane obowiązki. Są zainteresowane trzema procesami awansu: religijnymi rytuałami, postępem ekonomicznym i uciechami zmysłowymi. Poprzez rozwinięcie warunków ekonomicznych mogą czerpać przyjemność z materialnego życia. Dlatego materialistyczne osoby są zainteresowane tymi procesami awansu, które są zwane trai-vargika. Trai oznacza “trzy”; vargika znaczy “procesy awansu”. Takie materialistyczne osoby nigdy nie są zainteresowane Najwyższą Osobą Boga. Są one raczej Jego przeciwnikami.

Najwyższy Osobowy Bóg został opisany tutaj jako hari-medhah, czyli “Ten, kto może wyzwolić z cyklu narodzin i śmierci”. Osoby materialistyczne nigdy nie są zainteresowane wspaniałymi rozrywkami Pana. Uważają je za fikcję i historyjki i sądzą, iż Najwyższy Bóg jest również człowiekiem o materialnej naturze. Nie są oni gotowi do czynienia postępu w służbie oddania, czyli świadomości Kryszny. Takie materialistyczne osoby zainteresowane są historiami z gazet, powieści i wymyślonych dramatów. Rzeczywiste czyny Pana, takie jak wystąpienie Pana Kryszny w bitwie pod Kuruksetrą, czynności Pandavów czy czynności Pana we Vrindavanie i Dvarace, zostały zrelacjonowane w Bhagavad-gicie i Śrimad-Bhagavatam, które zawierają mnóstwo opisów dokonań Pana. Ale osoby materialistyczne, które dążą do podniesienia swej pozycji w tym materialnym świecie, nie są zainteresowane takimi czynami Pana. Mogą interesować je dokonania jakiegoś wielkiego polityka czy jakiegoś wielce bogatego człowieka tego świata, ale nie dbają o transcendentalne dokonania Najwyższego Pana.