Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Sivananda dasa - Bg 18.63
/

Wykład niedzielny z Bhagavad-gity 18.63 wygłoszony przez Sivanandę dasa 10 lipca 2016.

Niektóre tematy poruszane na wykładzie: Aindra Prabhu – biografia i wspomnienia, śmierć i przygotowanie do niej,

Bhagavad-gita 18.63

iti te jnanam akhyatam     guhyad guhyataram maya
vimrśyaitad aśesena     yathecchasi tatha kuru

iti – w ten sposób; te – tobie; jnanam – wiedza; akhyatam – opisałem; guhyat – niż poufna; guhya-taram – jeszcze bardziej poufna; maya – przeze Mnie; vimrśya – przez rozważenie; etat – tego; aśesena – całkowicie; yatha – jak; icchasi – chcesz; tatha – to; kuru – uczyń.

Tak więc wytłumaczyłem ci wiedzę najbardziej poufną z poufnych. Rozważ to wszystko, a potem czyń, jak uważasz.

ZNACZENIE: Pan wytłumaczył już Arjunie wiedzę o brahma-bhuta. Osoba, która osiągnęła ten stan brahma-bhuta, jest zawsze radosna, nigdy nie rozpacza ani nie pragnie niczego, a to dlatego, że posiada ona wiedzę poufną. Kryszna wyjawia również wiedzę o Duszy Najwyższej. Jest to również wiedza Brahmana, wiedza o Brahmanie, ale jest ona wiedzą wyższą.

Użyte tutaj słowa yathecchasi tatka kuru – ’Zrób tak, jak uważasz za stosowne’ – dowodzą, że Bóg nie ingeruje w małą niezależność żywej istoty. W Bhagavad-gicie Pan dokładnie wytłumaczył, w jaki sposób można osiągnąć wyższą pozycję życia. Arjuna otrzymał najlepszą radę, mianowicie, aby podporządkował się Duszy Najwyższej, która obecna jest w każdym sercu. Kierując się zdrowym rozsądkiem, należy bez wahania poddać się przewodnictwu Duszy Najwyższej. To pomoże na zawsze pozostać w świadomości Kryszny, w najwyższym stanie doskonałości ludzkiego życia. Arjuna otrzymał bezpośrednie polecenie od Najwyższej Osoby Boga, aby podjął walkę. Podporządkowanie się Najwyższemu Osobowemu Bogu leży w interesie żywych istot. Nie jest to bynajmniej interesem Najwyższego. Przed podporządkowaniem się, każdy może rozważyć tę swoją decyzję, tak dalece jak pozwala mu na to jego inteligencja. Jest to najlepszy sposób przyjmowania instrukcji od Najwyższej Osoby Boga. Takie instrukcje wydaje również mistrz duchowy, bona fide reprezentant Kryszny.