Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
BG 2.41 - Madhai-jivana Nitai dasa
/

Wykład Madhai-jivana Nitai dasa z Bhagavad-gity 2.41. Wygłoszony w niedzielę 24 lipca 2016 roku.

Niektóre tematy poruszane na wykładzie: 50 lat ISKCON-u, misja Śrila Prabhupada, przesłanki założenia ISKCON-u, etymologia nazwy Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, 7 celów ISKCON-u, techniki życia duchowego, techniki intonowania japa, pisma objawione,

BG 2.41
vyavasāyātmikā buddhir
ekeha kuru-nandana
bahu-śākhā hy anantāś ca
buddhayo ’vyavasāyinām

vyavasaya-atmika – zdecydowany w świadomości Kryszny; buddhih – inteligencja; eka – tylko jeden; iha – w tym świecie; kuru-nandana – O ukochane dziecię Kuru; bahu-śakhah – mając różne odgałęzienia; hi – naprawdę; anantah – nieograniczony; ca – również; buddhayah – inteligencja; avyavasayinam – tych, którzy nie są świadomi Kryszny.

O ukochane dziecię Kuru, ci, którzy podążają tą ścieżka są wytrwali w dążeniu do celu i cel ich jeden jest. Zaś rozproszona jest inteligencja tych, którzy nie mają stanowczości.

ZNACZENIE: Silna wiara w to, że poprzez świadomość Kryszny osiągnie się najwyższą doskonałość życia, nazywana jest inteligencją vyavasayatmika. Caitanya-caritamrta (Madhya 22.62) oznajmia:

‘śraddhā’-śabde – viśvāsa kahe sudṛḍha niścaya
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya

Wiara oznacza niezachwianą ufność w coś wzniosłego. Ten, kto jest zaangażowany w obowiązki w świadomości Kryszny, nie musi już działać w zależności od tego świata materialnego, uwolniony jest od zobowiązań wobec tradycji rodzinnej, ludzkości czy też narodu. Czynności spełniane dla korzyści materialnej są działaniami, które mają swe źródło w reakcjach na dobre lub złe uczynki przeszłego życia. Kiedy ktoś posiada rozbudzoną świadomość Kryszny, nie potrzebuje już dłużej ubiegać się o dobre wyniki swojej pracy. Wszystkie czynności osoby świadomej Kryszny znajdują się na planie absolutnym, jako że nie podlegają one już dłużej dualizmom, takim jak dobro czy zło. Najwyższą doskonałością świadomości Kryszny jest wyrzeczenie się materialnej koncepcji życia. Stan ten jest automatycznie osiągany wraz z postępem w świadomości Kryszny.

Śmiały cel osoby w świadomości Kryszny oparty jest na wiedzy. Vasudevah sarvam iti sa mahatma su-durlabhah: osoba świadoma Kryszny jest tą rzadką, dobrą duszą, która wie, że Vasudeva, czyli Kryszna, jest źródłem wszystkich zamanifestowanych przyczyn. Tak jak podlewając korzeń drzewa automatycznie dostarczamy wodę liściom i gałęziom tego drzewa, tak w świadomości Kryszny można pełnić najwyższą służbę dla każdego – mianowicie dla siebie, rodziny, społeczeństwa, kraju, ludzkości itd. Jeśli Kryszna jest usatysfakcjonowany czyimś postępowaniem, wtedy zadowalany jest każdy.

Służba w świadomości Kryszny jest jednak najlepiej pełniona pod wprawnym przewodnictwem mistrza duchowego, będącego bona fide reprezentantem Kryszny. Mistrz taki zna naturę ucznia i może prowadzić go do działania w świadomości Kryszny. Aby być więc sprawnym w świadomości Kryszny, należy być posłusznym reprezentantowi Pana i postępować wiernie według jego wskazówek. Polecenia bona fide mistrza duchowego należy uważać za swoją życiową misję. Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura poucza nas w swoich słynnych modlitwach do mistrza duchowego:

yasya prasādād bhagavat-prasādo
yasyāprasādān na gatiḥ kuto ’pi
dhyāyan stuvaṁs tasya yaśas tri-sandhyaṁ
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

’Najwyższego Osobowego Boga można zadowolić przez zadowalanie mistrza duchowego. A nie zadowoliwszy mistrza duchowego, nie można wznieść się do poziomu świadomości Kryszny. Dlatego też powinienem zawsze pamiętać mojego mistrza duchowego, przynajmniej trzy razy dziennie modląc się o jego łaskę i składając pokłony jego lotosowym stopom.’

Cały proces polega jednakże na doskonałej wiedzy o duszy, poza koncepcją ciała – wiedzy nie teoretycznej, ale praktycznej, kiedy niemożliwym staje się już zadowalanie zmysłów, przejawiające się w pracy dla zysków. Kto bowiem nie jest stanowczy w swoim umyśle, ten bywa rozpraszany przez różnego rodzaju czynności tego typu.