Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
JŚ Prahladananda Swami ŚB 3.30.5
/

Wykład JŚ Prahladananda Swami ze Śrimad Bhagavatam 3.30.5 wygłoszony na Dniach Kultury Wedyjskiej 1 maja 2016 roku.

ŚB 3.30.5

naraka-stho ‘pi deham vai
na pumams tyaktum icchati
narakyam nirvrtau satyam
deva-maya-vimohitah

Tłumaczenie: Uwarunkowana żywa istota jest zadowolona ze swojego określonego gatunku życia; zwiedziona przez okrywający wpływ złudnej energii, nie ma ochoty porzucić swojego ciała, nawet będąc w piekle, jako że znajduje przyjemność w radościach piekielnych.

ZNACZENIE: Jest powiedziane, że pewnego razu Indra, król niebios, z powodu złego zachowania został przeklęty przez swojego mistrza duchowego Brhaspatiego, i otrzymał ciało wieprza na tej planecie. Kiedy po kilku dniach Brahma pragnął przywołać go z powrotem do jego niebiańskiego królestwa, Indra, mając teraz formę wieprza, zapomniał całkowicie o swojej królewskiej pozycji w królestwie niebiańskim i nie zgodził się tam wrócić. Taki jest wpływ mayi. Nawet Indra zapomina o swoim niebiańskim standardzie, życia i zadowala się poziomem życia świni. Pod wpływem mayi uwarunkowana dusza tak bardzo przywiązuje się do swego określonego typu ciała, że jeśli otrzymuje propozycję: “Porzuć to ciało, a natychmiast otrzymasz ciało króla”, nie przyjmie jej. To przywiązanie jest bardzo mocne u wszystkich uwarunkowanych żywych istot. Pan Kryszna osobiście namawia “Porzuć wszystko w tym materialnym świecie. Przyjdź do Mnie, a Ja zapewnię ci wszelką ochronę.” My jednak nie zgadzamy się. Myślimy. “Powodzi nam się całkiem nieźle. Dlaczego mielibyśmy podporządkować się Krysznie i wrócić do Jego królestwa?” To jest zwane złudzeniem, czyli mayą. Każdy jest zadowolony ze swojego standardu życia, bez względu na to, jak bardzo ohydne by ono było.