Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
JŚ Prahladananda Swami BG 18.57
/

Wykład JŚ Prahladananda Swami z Bhagavad Gity  18.57 wygłoszony w trakcie Dni Kultury Wedyjskiej 2 maja 2016.

BG 18.57

cetasa sarva-karmani     mayi sannyasya mat-parah
buddhi-yogam upaśritya     mac-cittah satatam bhava

cetasa – przez inteligencję; sarva-karmani – wszelkiego rodzaju czynności; mayi – dla Mnie; sannyasya – wyrzekając się; mat-parah – pod Moją ochroną; buddhi-yogam – działanie w oddaniu; upaśritya – przyjmując schronienie; mat-cittah – będąc świadomym Mnie; satatam – dwadzieścia cztery godziny na dobę; bhava – zostań.

W każdym działaniu polegaj na Mnie i zawsze we Mnie szukaj schronienia. W takiej służbie oddania bądź zawsze w pełni Mnie świadom.

ZNACZENIE: Kiedy ktoś działa w świadomości Kryszny, to oczywiście nie postępuje on tak, jak gdyby był panem tego świata. Należy zawsze, tak jak sługa, działać jedynie pod kierunkiem Najwyższego Pana. Sługa nie posiada osobistej niezależności. Działa on jedynie z rozkazu Pana. Sługa działający z polecenia Najwyższego Pana wolny jest od wszelkiego przywiązania do zysku czy straty. Jedynie wypełnia swoje obowiązki wiernie według rozkazu Pana. Ktoś może powiedzieć, że Arjuna działał pod osobistym przewodnictwem Kryszny, ale co mamy robić my, teraz, kiedy Kryszna nie jest obecny? Jeśli ktoś będzie działał odpowiednio do wskazówek Kryszny w tej książce lub jeśli będzie wiernie wypełniał polecenia reprezentanta Kryszny, wtedy rezultat będzie ten sam. Bardzo ważne w tym wersecie jest sanskryckie słowo mat-parah. Wskazuje ono na to, że nie ma innego celu w życiu poza działaniem w świadomości Kryszny i jedynie dla zadowolenia Kryszny. A działając w ten sposób, należy myśleć tylko o Krysznie: ’To Kryszna wyznaczył mnie do wypełnienia tego szczególnego obowiązku.’ Tak postępując, w naturalny sposób myśli się o Krysznie. Jest to doskonała świadomość Kryszny. Należy jednak zawsze pamiętać o tym, że nie można ofiarowywać Najwyższemu Panu rezultatów swojego kapryśnego działania. Takie działanie nie będzie służbą oddania w świadomości Kryszny. Należy działać zgodnie z poleceniem Kryszny. Jest to bardzo ważne. To polecenie Kryszny otrzymujemy poprzez sukcesję uczniów, od bona fide mistrza duchowego. Dlatego polecenie mistrza duchowego należy przyjmować jako główny i najważniejszy obowiązek w życiu. Jeśli ktoś jest uczniem bona fide mistrza duchowego i postępuje zgodnie z jego wskazówkami, wtedy jest mu gwarantowana doskonałość życia w świadomości Kryszny.