Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
JŚ Prahladananda Swami ŚB 3.30.6.
/

Wykład JŚ Prahladananda Swami ze Śrimad Bhagavatam 3.30.6 wygłoszony na Dniach Kultury Wedyjskiej 2 maja 2016 roku.

SB 3.30.6
atma-jaya-sutagara-
paśu-dravina-bandhusu
nirudha-mula-hrdaya
atmanam bahu manyate

atma – ciało; jaya – żona; suta – dzieci; agara – dom; paśu – zwierzęta; dravina – bogactwo; bandhusu – w przyjaciołach; nirudha-mula – głęboko zakorzenione; hrdayah – jego serce; atmanam – siebie samego; bahu – wysoce; manyate – uważa.

Tłumaczenie: Przyczyną takiego zadowolenia z własnego standardu życia jest głęboko zakorzenione przywiązanie do ciała, żony, domu, dzieci, zwierząt, bogactwa i przyjaciół. W takim otoczeniu uwarunkowana dusza uważa się za zupełnie doskonałą.

ZNACZENIE: Ta tzw. doskonałość ludzkiego życia jest wymysłem. Dlatego jest powiedziane, że materialista, bez względu na to jak wielkie kwalifikacje materialne by posiadał, jest bezużyteczny, ponieważ unosi się jedynie na planie mentalnym, który ponownie ściągnie go do tymczasowego życia w materialnej egzystencji. Osoba działająca na planie mentalnym nie może otrzymać promocji do świata duchowego. Taka osoba zawsze i na pewno będzie upadała ponownie w materialne życie. Uwarunkowana dusza zdaje się być całkowicie zadowoloną w kręgu tzw. społeczeństwa i mając tzw. przyjaźń i miłość.