Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
JŁ Mahama Prabhu - Vyasa puja
/

Wykład na temat guru dany przez JŁ Mahatmę Prabhu 6 maja 2017 roku w czasie ceremonii Vyasa pujy. Po wykładzie są nagrane ofiarowania uczniów i sympatyków. 53 min 45 s zaczynają się ofiarowania.