Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
JŁ Mahatma Prabhu - ŚB 4.22.34
/

Wykład poranny JŁ Mahatmy Prabhu ze ŚB 4.22.34 wygłoszony 6 maja 2017 roku.

SB 4.22.34
na kuryat karhicit sangam
tamas tivram titirisuh
dharmartha-kama-moksanam
yad atyanta-vighatakam

na – nie; kuryat – działać; karhicit – nigdy; sangam – obcowanie; tamah – ignorancja; tivram – bardzo szybko; titirisuh – osoby pragnące po konać niewiedzę; dharma – religia; artha – rozwój ekonomiczny; kama – zadowalanie zmysłów; moksanam – wyzwolenia; yat – to co; atyanta – bardzo; vighatakam – zawada lub przeszkoda.

Ci, którzy mocno pragną przekroczyć ocean niewiedzy, nie mogą obcować z guną ignorancji, gdyż hedonistyczne czynności są największą przeszkodą zasad religijnych, rozwoju ekonomicznego, uregulowanego zadowalania zmysłów i, w końcu, wyzwolenia.

ZNACZENIE: Te cztery zasady życia pozwalają żyć zgodnie z zasadami regulującymi, zarabiać pieniądze odpowiednio do pozycji zajmowanej w społeczeństwie, pozwalają zmysłom na czerpanie przyjemności z obiektów zmysłów zgodnie z zasadami religijnymi i umożliwiają czynienie postępu na ścieżce wyzwolenia z tego materialnego przywiązania. Dopóki istnieje ciało, niemożliwe jest całkowite uwolnienie się od wszystkich spraw materialnych. Nie poleca się jednak, aby działać tylko dla zadowalania zmysłów i zarabiać pieniądze jedynie w tym celu, poświęcając wszystkie zasady religijne. Obecnie cywilizacja ludzka nie dba o religijne zasady. Jednak jest bardzo zainteresowana rozwojem ekonomicznym bez przestrzegania zasad religijnych. Na przykład, rzeźnicy łatwo zarabiają pieniądze w rzeźniach, ale taki interes nie jest oparty na zasadach religijnych. Podobnie, istnieje wiele nocnych klubów, w których zadowala się zmysły i wiele domów publicznych umożliwiających seks. Oczywiście, seks dozwolony jest w małżeństwie, ale prostytucja jest zakazana, ponieważ ostatecznym celem wszystkich naszych czynności jest wyzwolenie, czyli wolność od sideł materialnej egzystencji. Podobnie, chociaż rząd może dać pozwolenie na sklepy monopolowe, nie znaczy to, że można otwierać je bez ograniczeń i łamać zakazy, przemycając alkohol. Celem koncesji jest ograniczenie. Nikt nie musi mieć zezwolenia na cukier, pszenicę czy mleko, ponieważ nie ma potrzeby ograniczania spożycia tych rzeczy. Inaczej mówiąc, doradza się, by zarzucić działalność, która wstrzymuje regularny postęp w życiu duchowym i wyzwoleniu. Dlatego wedyjski proces zadowalania zmysłów jest zaplanowany w taki sposób, że można rozwijać się ekonomicznie, cieszyć się zadowalaniem zmysłów, a mimo to ostatecznie osiągnąć wyzwolenie. Cywilizacja wedyjska oferuje nam wszelką wiedzę w formie śastr i jeśli żyjemy w sposób uregulowany pod kierownictwem śastr i guru, to spełnią się wszystkie nasze materialne pragnienia, a jednocześnie będziemy w stanie podążać w kierunku wyzwolenia.