Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Gaura Purnima 2017 - Susila devi dasi
/

Wykład z okazji Gaura Purnimy w języku rosyjskim tłumaczony na język polski. Nagrany 12.03.2017 w Świątyni we Wrocławiu.