Refleksje na temat wyrzeczenia w oparciu o Śrimad Bhagavatam 5.5.1, początek 18 rozdziału Bhagavad-gity i Caitanya Cariatamrty Madhya 6.254. Spotkanie niedzielne 24 maja 2020 – wykład Madhai-jivana Nitai dasa