[Letter from Temple President, English version below]
Drodzy wielbiciele i sympatycy naszej Świątyni!

Sytuacja jaka panuje w naszym kraju dotyka nas wszystkich paraliżując większość naszych działań. Od dłuższego czasu nie organizujemy programów niedzielnych oraz programów otwartych w stowarzyszeniu Tratwa, jedynie ograniczając się do transmisji poprzez media internetowe.
W ostatnim czasie, dzięki dotacjom od wielbicieli, udało nam się zakupić profesjonalną maszynę do krojenia warzyw, która usprawni przygotowywanie większych ilości warzyw na festiwale, świąteczne uczty oraz festiwal Ratha Yatra. Pokój gościnny został pomalowany oraz zakupiono ławy do dystrybucji prasadam. Zakupiliśmy też używany samochód dostawczy do przewozu zakupów.

Obecnie na stałe w naszej świątyni mieszka dwóch brahmacarinów, którzy na co dzień dbają o Bóstwa oraz świątynię. Z powodu zatrzymania programów niedzielnych nie sprzedajemy pieczywa oraz wyrobów cukierniczych, a także nie mamy dotacji ze sprzedaży przypraw, książek i innych produktów. Nie otrzymujemy również dotacji które zwykle wpływały przy okazji niedzielnych spotkań od gości oraz wielbicieli.

Zbliżają się płatności regularnych opłat za prąd gaz i wodę oraz ubezpieczenia .
By przetrwać ten trudny czas, zwracam się z prośbą o pomoc prosząc o wpłaty na nasze konto bankowe:
Świątynia Mtśk Wrocław
Brodzka 157, 54-067 Wrocław
85 1750 0012 0000 0000 4106 7306
Wpisanie “darowizna na cele kultu religijnego” w tytule wpłaty umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej.

Zachęcam również do otworzenia stałego przelewu do wsparcia naszej świątyni.
Bardzo dziękuje za pomoc i każdą wpłatę!

Wasz sługa,
Dvarakacyuta das
Prezydent Świątyni we Wrocławiu
_______________________________________

Dear Devotees and Supporters of our Temple!

The situation that prevails in our country affects us all, paralyzing most of our actions. For a long time, we have not organized Sunday programs and open programs at the Tratwa association, only limiting ourselves to broadcasting via online media.
Recently, thanks to subsidies from devotees, we have managed to buy a professional vegetable chopping machine that will facilitate the preparation of larger quantities of vegetables for festivals, festive feasts and the Ratha Yatra festival. The guest room was painted, and benches for prasadam distribution were purchased. We also bought a used van for shopping.

Currently, two brahmacaris are living permanently in our temple, who take care of the Deities and the temple on a daily basis. Due to the cancellation of Sunday programs, we do not sell bread and confectionery, and we do not have income from the sale of spices, books and other products. We also do not receive donations, which were usually received on Sunday occasions from guests and friends.

Regular payments for gas and water, as well as insurance are approaching.
To survive this difficult time, I am asking for help asking for payments to our bank account:

MTŚK w Polsce, Świątynia we Wrocławiu
Brodzka 157, 54-067 Wrocław
85 1750 0012 0000 0000 4106 7306
“Darowizna na cele kultu religijnego” in the title of payment allows you to take advantage of the tax credit.

I also encourage you to open a standing order to support our temple.
Thank you very much for your help and every payment!

Your servant
Dvarakacyuta das
Temple President