Wykład poranny JŚ Prahladananda Swami ze Śrimad Bhagavatam 4.20.33 wygłoszony 4 maja 2017 roku. Maharaj omawia m.in. takie tematy jak zasada niedozwolonego seksu, fałszywi guru i natura przyjemności zmysłowej.