Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Yoga Narasimha dasa - Bhagavad-gita 3.8
/

Tematy poruszane w czasie prelekcji: działanie dla zadowolenia Kryszny, różne poziomy nakazanych obowiązków, osobiste doświadczenia prelegenta.

BG 3.8

niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ

Pełń swój przypisany obowiązek, gdyż działanie lepsze jest od bezczynu. Bez pracy człowiek nie jest w stanie nawet utrzymać swego fizycznego ciała.