Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Village of Peace - wpomnienie zespołu
/

Materiał nagrany 31 grudnia 2022 roku. Wspomnienia członków zespołu, historia zespołu i tłumaczenia tekstów są przeplatane piosenkami Village of Peace wykonywanymi na żywo.