Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Trisama dasa - Przeznaczenie i wola
/

Prezentacja problemu przeznaczenia i woli z perspektywy Bhagavda-gity. Trisama dasa w błyskotliwy sposób ukazuje inne spojrzenie na sprawy związane z karmą żywej istoty i jej związku z Kryszną. Wykład odbył się 16 lutego 2020 roku. Wersja wideo wykładu: https://youtu.be/gIyt_3p_cgY