Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Nadiya-jivani dasi o relacji guru-uczeń
/

Wykład wygłoszony w niedzielę 17 grudnia 2017 roku w czasie festiwalu Młodzieżowa Kirtan Mela. Nadiya-jivani dasi mówi na bazie wersetu 34 z 4 rozdziału Bhagavad-gity na temat relacji guru – uczeń.