Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Madhai-jivana Nitai dasa - Rewolucja błędnie nakierowanej cywilizacji
/

Wykład wygłoszony 20 grudnia 2019 roku przez Madhai-jivana Nitai dasa w trakcie spotkania inspirującego do dystrybucji książek Śrila Prabhupada. Wykład bazował na Śrimad Bhagavatam 1.5.11. Wersja wideo wykładu: https://youtu.be/y_7XzhxAsj8