Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Krsna Mohana dasa - Praca zgodna z naturą
/

Wykład niedzielny z Bg 18.48 wygłoszony 31 stycznia 2021 roku.

Bhagavad-gita rozdział 18 tekst 48: Każdy wysiłek okryty jest jakimś błędem, tak jak ogień okryty jest dymem. Dlatego nikt, o synu Kunti, nie powinien porzucać pracy, która jest pochodną jego natury, nawet jeśli praca taka pełna jest wad.