Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Krsna Mohana dasa - Osobowość Boga
/

Wykład niedzielny wygłoszony przez Krsna Mohana dasa, 11 marca 2018, na temat osobowości Boga.

BG 7.7

mattah parataram nanyat kincid asti dhananjaya
mayi sarvam idam protam sutre mani-gana iva

mattah – poza Mna; para-taram – wyzszy; na – nie; anyat kincit – wszystko inne; asti – jest; dhananjaya – O zdobywco bogactw; mayi – we Mnie; sarvam – wszystko, co istnieje; idam – to, co widzimy; protam – nanizane; sutre – na nic; mani-ganah – perly,iva – podobnie.

O zdobywco bogactw, nie masz prawdy wyższej ode Mnie. Wszystko spoczywa na Mnie, tak jak perły nanizane na nić spoczywają na niej.

ZNACZENIE: Istnieje powszechna polemika na temat czy Prawda Absolutna jest osobą, czy też jest bezosobowa? WedługBhagavad-gity, Prawdą Absolutną jest Najwyższy Osobowy Bóg, Śri Kryszna. Potwierdzane jest to na każdym kroku i szczególnie potwierdza to również ten werset. Zapewnia o tym też Brahma-samhita: iśvarah paramah krsnah sac-cid-ananda-vigrahah; to znaczy, że Najwyższą Prawdą Absolutną, Osobą Boga, jest Pan Kryszna, który jest pierwotnym Panem, oceanem wszelkich przyjemności – Govindą, i wieczną formą pełną szczęścia i wiedzy. Te autorytatywne źródła nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że Prawda Absolutna jest Najwyższą Osobą, przyczyną wszystkich przyczyn. Impersonaliści jednakże argumentują swoje stanowisko, powołując się na opis wedyjski zamieszczony w Śvetaśvatara Upanisad (3.10): tato yad uttarataram tad arupam anamayam; ya etad vidur amrtas te bhavanti athetare duhkham evapiyanti. ’Pierwsza żywa istota we wszechświecie, Brahma, jest w tym materialnym świecie najwyższym spośród półbogów, ludzkich istot i zwierząt Ale poza Brahmą jest Transcendencja, nie mający formy materialnej i wolny od wszelkich materialnych zanieczyszczeń. Każdy kto może Go poznać, również staje się transcendentalnym, a ci, którzy Go nie znają, cierpią niedole tego materialnego świata.’

Impersonaliści kładą większy nacisk na słowo arupam. Ale to arupam nie znaczy – bezosobowy. Mówi ono o transcendentalnej formie wieczności, szczęścia i wiedzy, opisanej w Brahma-samhicie (cytowanej powyżej). Inne wersety w Śvetaśvatara Upanisad (3.8-9) uzasadniają to w następujący sposób:

vedaham etam purusam mahantam
aditya-varnam tamasah parastat
tam eva vidvan ati mrtyum eti
nanyah pantha vidyate ’yanaya

yasmat param naparam asti kincid
yasman naniyo no jyayo ’sti kincit
vrksa iva stabdho divi tisthaty ekas
tenedam purnam purusena sarvam

’Znam Najwyższego Osobowego Boga, który jest transcendentalny do wszystkich materialnych koncepcji ciemności. Tylko ten, kto Go zna, może uwolnić się od więzów narodzin i śmierci. Nie ma innego sposobu wyzwolenia, oprócz tej wiedzy o Najwyższej Osobie.

’Nie ma prawdy wyższej od tej Najwyższej Osoby, jako że On jest najwyższy. Jest On mniejszy od najmniejszego i jest On większy od największego. Jest On jak milczące drzewo i On oświetla transcendentalne niebo. Tak jak drzewo rozprzestrzenia swoje korzenie, tak On rozprzestrzenił Swoje rozległe energie.’

Wersety te dowodzą, że Najwyższą Absolutną Prawdą jest Najwyższy Osobowy Bóg, który jest wszechprzenikający poprzez Swoje wielorakie energie; zarówno materialne, jak i duchowe.