Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Kisiora Kisiori dasa - BG 9.22
/

Wykład z Bhagavad-gity 9.22:

Ale tych, którzy zawsze czczą Mnie z wyłącznym oddaniem – medytując o Mojej transcendentalnej formie – obdarzam wszystkim, czego potrzebują, i chronię to, co posiadają.

Znaczenie: Kto nie jest w stanie żyć nawet przez moment bez świadomości Krsny, nie tylko może myśleć o Krsnie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, lecz angażuje się też w służbę oddania, przez słuchanie, pamiętanie, ofiarowywanie modlitw, oddawanie czci, służenie lotosowym stopom Pana, pełnienie innego rodzaju służb, kultywowanie przyjaźni i całkowite podporządkowanie się Panu. Wszystkie te czynności są korzystne i wszystkie pełne są duchowych mocy, czyniąc wielbiciela doskonałym w samorealizacji. Wtedy jedynym jego pragnieniem jest obcowanie z Najwyższą Osobą Boga. Taki bhakta niewątpliwie bez trudu osiąga Osobę Boga. To nazywane jest yogą. Dzięki łasce Pana, taki wielbiciel nie powraca już nigdy do tych materialnych warunków życia. Ksema odnosi się do ochrony, jakiej Pan łaskawie udziela Swoim wielbicielom. Pan pomaga Swojemu wielbicielowi osiągnąć świadomość Krsny poprzez yogę, i kiedy staje się on już całkowicie świadomym Krsny, Pan chroni go od upadków w to pozbawione szczęścia, uwarunkowane życie.