Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
JŚ Prahladananda Swami - ŚB 4.20.30
/

Wykład poranny JŚ Prahladananda Swami ze Śrimad Bhagavatam 4.20.30 wygłoszony w czasie Dni Kultury Wedyjskiej.

ŚB 4.20.30

manye giram te jagatam vimohinim
varam vrnisveti bhajantam attha yat
vaca nu tantya yadi te jano ‘sitah
katham punah karma karoti mohitah

manye – uważam; giram – słowa; te – Twoje; jagatam – dla materialnego świata; vimohinim – oszałamiające; varam – błogosławieństwo; vrnisva – po prostu przyjmij; iti – w ten sposób; bhajantam – Twojemu bhakcie; attha – powiedziałeś; yat – ponieważ; vaca – przez oświadczenia Ved; nu – z pewnością; tantya – sznurami; yadi – jeżeli; te – Twoje; janah – ogół ludzi; asitah – niezwiązany; katham – jak; punah – ciągle od nowa; karma – działania dla rezultatów; karoti – wykonują; mohitah – oczarowani.

Mój drogi Panie, to co powiedziałeś Swojemu niezmieszanemu bhakcie jest z pewnością bardzo oszałamiające. Atrakcje, które ofiarowujesz w Vedach z pewnością nie są stosowne dla czystych bhaktów. Ogół ludzi, związany słodkimi słowami Ved, bezustannie angażuje się w działania dla rezultatów, oczarowany rezultatami swych czynów.

ZNACZENIE: Śrila Narottama dasa Thakura, wielki acarya Gaudiya-sampradayi, powiedział, że osoby bardzo przywiązane do działań dla rezultatów, mianowicie karma-kandy i jnana-kandy, są z pewnością zgubione. Vedy opisują trzy rodzaje działań, znane jako karma-kanda (czynności dla rezultatów), jnana-kanda (poszukiwania filozoficzne) i upasana-kanda (oddawanie czci różnym półbogom w celu otrzymania materialnych korzyści). Ci, którzy zaangażowani są w karma-kandę i jnana-kandę, są zgubieni, ponieważ zgubiony jest każdy, kto uwięziony jest w tym materialnym ciele, bez względu na to, czy jest to ciało półboga, króla, niższego zwierzęcia, czy jakiekolwiek inne. Wszyscy cierpią z powodu tych samych trzech rodzajów niedoli natury materialnej. Kultywacja wiedzy w celu zrozumienia swojej duchowej pozycji jest także, do pewnego stopnia, stratą czasu. Ponieważ żywa istota jest wiecznie integralną cząstką Najwyższego Pana, jej bezpośrednim interesem jest zaangażowanie się w służbę oddania. Dlatego też Prithu Maharaja mówi, że powaby materialnych błogosławieństw są jeszcze jedną pułapką, uwikłującą żywą istotę w materialny świat. Dlatego szczerze mówi Panu; że ofiarowanie przez Niego błogosławieństw w formie materialnych udogodnień jest z pewnością oszałamiające. Czysty bhakta w najmniejszym stopniu nie interesuje się bhukti ani mukti.

Czasami Pan ofiarowuje błogosławieństwa bhakcie neoficie, który nie zrozumiał jeszcze, że materialne udogodnienia nie zapewnią mu szczęścia. Dlatego w Caitanya-caritamrta Pan mówi, że szczery, niezbyt inteligentny bhakta, może prosić o jakąś materialną korzyść, ale Pan, będąc wszechwiedzący, na ogół nie daje materialnej nagrody, lecz przeciwnie, zabiera wszelkie materialne udogodnienia, którymi cieszył się Jego bhakta, tak, że ostatecznie bhakta całkowicie się Mu podporządkowuje. Inaczej mówiąc, błogosławieństwa ofiarowane w formie materialnej korzyści nigdy nie są dla bhakty pomyślne. Oświadczenia Ved ofiarowujące promocję na planety niebiańskie w zamian za wielkie ofiary, są jedynie oszałamiające. Dlatego w Bhagavad-gicie (2.42) Pan mówi: yam imam puspitam vacam pravadanty avipaścitah. Mniej inteligentni ludzie (avipaścitah), przywiązani do kwiecistego języka Ved, angażują się w działania dla rezultatów, w celu otrzymania materialnej korzyści. W ten sposób, życie po życiu, kontynuują oni swe ciężkie poszukiwania w różnych formach cielesnych.