English below.
Drodzy wielbiciele oraz sympatycy!
Zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe na remont komina naszej świątyni Wrocławskiej. 31 grudnia 2019 roku miał miejsce pożar komina, tzw. pożar komórkowy sadzy, która paląc się uszkodziła komin. W wyniku wypalenia się sadzy część komina uległa uszkodzeniu. Komin rozszczelnił się i został wyłączony z użytkowania. Zbliża się okres grzewczy, a brak możliwości korzystania z komina podnosi wydatki na ogrzewanie.
Świątynia ogrzewana jest piecem gazowym oraz dodatkowo “dogrzewana” kominkiem, co pozwala na znaczne zaoszczędzenie kosztów ogrzewania świątyni.
Firma zajmująca się naprawami kominów podjęła się uruchomienia naszego komina z którą podpisaliśmy umową na jego remont. 6 października 2020 roku rozpoczyna się remont, zabezpieczyliśmy już część środków, lecz do sumy jaką musimy wydać na remont brakuje nam 2700 złotych.
Proszę o pomoc i wsparcie naszej świątyni dotacjami na remont komina, dotacje proszę wpłacać na nr konto:
Świątynia MTŚK we Wrocławiu,
ul. Brodzka 157, 54-067 Wrocław
69 1750 0012 0000 0000 4106 7497
Prezydent Świątyni Wrocławskiej
Dvarakacyuta dasa
_______________________________________________________
Dear fans and supporters!
I am asking for financial support for the renovation of the chimney of our Wrocław temple. On December 31, 2019, there was a chimney fire, the so-called cell fire of soot which damaged the chimney by burning. Part of the chimney was damaged as a result of the soot burnout. As the chimney was unsealed therefore was taken out of service. The heating season is approaching, and the inability to use the chimney increases heating costs.
The temple is heated by a gas stove and additionally “heated” by a fireplace, which allows for significant savings in heating costs.
We signed a contract with professional company for renovation of the chimney. On October 6, 2020, the renovation begins, we have already secured some funds, but we are short of PLN 2,700 to the amount we have to spend on the renovation.
I am asking for help and support for our temple with subsidies for the renovation of the chimney, donations can be paid to the account number:
Świątynia MTŚK we Wrocławiu
Address: ul. Brodzka 157, 54-067 Wrocław
69 1750 0012 0000 0000 4106 7497
President of the Wroclaw Temple
Dvarakacyuta dasa