Zapis transmisji wideo na żywo, na FaceBook’u, festiwalu Radhastami.