Wykład Vayasakiego Prabhu wygłoszony 1 lipca 2017 roku w czasie programu niedzielnego. Tytuł: Powrócić do świata duchowego jeszcze w tym życiu.