Wykład wygłoszony w czasie obchodów Śri Kryszna Janmasthami (urodziny Kryszny) przez Rupę Manjari dasi 30 sierpnia 2021 roku.