Wykład o Śrila Prabhupadzie wygłoszony 5 września 2021 roku przez jego ucznia – Manidara dasa.