Cz. 1 prezentacji na temat różnych koncepcji wolności jakie znajdują się w Bhagavad-gicie. Na początku wykładu prezentowane są różne słownikowe definicje wolności, jak również poglądy niektórych filozofów na ten temat. Prelegent – Madhai-jivana Nitai dasa

Wersja wideo: https://youtu.be/Zhc0ejFpY0E