Druga prezentacja z serii „Umysł z różnych punktów widzenia dla osoby rozwijającej się duchowo”. Wykład nagrany 8 sierpnia 2021 roku.