Pierwsza prezentacja z serii „Umysł z różnych punktów widzenia dla osoby rozwijającej się duchowo”. Na tym wykładzie omawiane są tematy: Umysł jako element stworzenia i umysł jako medium, poprzez które następuje stworzenie. Prelegent: Krsna Mohana dasa. Wykład został wygłoszony we Wrocławiu 27 czerwca 2021 roku.