Wykład wygłoszony 23 lutego 2020 roku przez Krsna Mohana dasa. Prelegent omawia różne rodzaje relacji na podstawie nauk Bhagavad-gity i współczesnej psychologii.