Wykład wygłoszony 17 maja 2020 roku przez Krsna Mohana dasa na podstawie wersetu 11 z 4 rozdziału Bhagavad-gity.

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

Każdego z nich – kiedy podporządkowuje się Mnie – nagradzam odpowiednio. Każdy podąża Moją ścieżką pod każdym względem, o synu Prthy.