Wykład wygłoszony 13 września 2020 roku. Hari Parsada dasa omawia swoje doświadczenia na bazie wersetu BG 10.9.