Wykład wygłoszony 29 listopada 2020 roku przez Hari Parsada dasa na temat cierpliwości.