Wykład wygłoszony 1 marca 2020 roku. Gauri-kisiori dasi przedstawia historie ukazujące miłość Kryszny do swoich wielbicieli.