Wykład wygłoszony 18 sierpnia 2019 roku przez naszego gościa z Francji w ramach spotkania niedzielnego .