Rozmawiając z nami, dowiesz się, jakie są możliwości zaangażowania. Na przykład, jeśli w Indiach ktoś odwiedza świątynię, zawsze przynosi jakiś podarek Bóstwom: kwiat, owoc, trochę ryżu, itp.

Przykładowe praktyczne prace zawsze potrzebne w naszej świątyni, to pomoc przy: krojeniu warzyw w kuchni, myciu naczyń po uczcie, robieniu girland dla Bóstw, albo przyniesienie kwiatów. Można też pomóc w organizacji świąt i remoncie budynku. To tylko kilka przykładów. Można również pomóc, wpłacając datki na nasze konto.

Numery kont świątyni wrocławskiej na które można wpłacać datki (BNP Paribas Bank Polska S.A.):

Świątynia Mtśk Wrocław
Brodzka 157, 54-067 Wrocław

  1. wpłaty na utrzymanie świątyni: 85 1750 0012 0000 0000 4106 7306
  2. wpłaty na festiwal Ratha Yatra: 53 1750 0012 0000 0000 4106 7397
  3. wpłaty za pobrane książki wydawnictwa BBT: 22 1750 0012 0000 0000 4106 7373
  4. wpłaty na akcję Food for Life i dla indywidualnych osób (proszę zaznaczyć cel wpłaty czy też dla kogo jest przeznaczona wpłata): 66 1750 0012 0000 0000 4106 7357
  5. wpłaty na remonty: 69 1750 0012 0000 0000 4106 7497
  6. wpłaty na TOVP Mayapur: 63 1750 0012 0000 0000 4106 7411

stare numery kont aktualne TYLKO do końca 2019 roku (Volkswagen Bank):
1. wpłaty na utrzymanie Świątyni 15 2130 0004 2001 0299 8086 0004
2. wpłaty na Ratha Jatrę 69 2130 0004 2001 0299 8086 0002
3. wpłaty na Kurier Nama Hatta 96 2130 0004 2001 0299 8086 0001
4. wpłaty za pobrane książki wydawnictwa BBT 85 2130 0004 2001 0299 8086 0005
5. wpłaty za kursy oraz przelewy dla indywidualnych osób (gdy ktoś chce skorzystać z konta świątynnego):
42 2130 0004 2001 0299 8086 0003 – także wpłaty na FOOD FOR LIFE (proszę zaznaczyć w tytule przelewu na co jest wpłata)