Rozmawiając z nami, dowiesz się, jakie są możliwości zaangażowania. Na przykład, jeśli w Indiach ktoś odwiedza świątynię, zawsze przynosi jakiś podarek Bóstwom: kwiat, owoc, trochę ryżu, itp.

Przykładowe praktyczne prace zawsze potrzebne w naszej świątyni, to pomoc przy: krojeniu warzyw w kuchni, myciu naczyń po uczcie, robieniu girland dla Bóstw, albo przyniesienie kwiatów. Można też pomóc w organizacji świąt i remoncie budynku. To tylko kilka przykładów. Można pomóc, wpłacając datki na nasze konto (obecnie zbieramy np. na remont dachu świątyni oraz Ratha Jatrę).

Numery kont Świątyni Wrocławskiej na które można wpłacać dotacje (wszystkie w Volkswagen Banku):
1. wpłaty na utrzymanie Świątyni 15 2130 0004 2001 0299 8086 0004
2. wpłaty na Ratha Jatrę 69 2130 0004 2001 0299 8086 0002
3. wpłaty na Kurier Nama Hatta 96 2130 0004 2001 0299 8086 0001
4. wpłaty za pobrane książki wydawnictwa BBT 85 2130 0004 2001 0299 8086 0005
5. wpłaty za kursy oraz przelewy dla indywidualnych osób (gdy ktoś chce skorzystać z konta świątynnego):
42 2130 0004 2001 0299 8086 0003 – także wpłaty na FOOD FOR LIFE (proszę zaznaczyć w tytule przelewu na co jest wpłata)